26 mei 2024

Hardrijden op platteland moeilijk aan te pakken

0

Assen/Groningen – De 80-kilometerwegen buiten de bebouwde kom behoren tot de gevaarlijkste wegen van ons land. Het risico op ongelukken met ernstig letsel of dodelijke afloop is er zeven keer hoger dan op autosnelwegen. Of, anders uitgedrukt: ŽŽn op de drie verkeersdoden in ons land valt op 80-kilometerwegen

Deskundigen pleiten daarom voor een structurele verlaging van de maximumsnelheid op een groot aantal plattelandswegen, van 80 naar 60 kilometer per uur. Onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen heeft uitgewezen dat het aantal slachtoffers daardoor met een kwart daalt.


Zeker voor Groningen en Drenthe zijn die uitkomsten interessant, want juist deze dunbevolkte provincies kennen veel 80-kilometerwegen waar nogal wat ongelukken gebeuren. Niet voor niets vallen in Groningen en Drenthe verhoudingsgewijs veel verkeersslachtoffers.


De afgelopen jaren hebben beide provincies op een aantal plaatsen de limiet al verlaagd van 80 naar 60 kilometer per uur. Daarnaast is vorig jaar een grootschalige proef begonnen in het Westerkwartier.


Provinciaal beleidsmedewerker verkeersveiligheid Hans Oude Egberink vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken, maar hij is niet verbaasd over de bevindingen van de waterschappen.


Wel plaatst hij enkele kanttekeningen. “Als je de limiet verlaagt, moeten alle wegbeheerders dat gezamenlijk doen in een aaneengesloten gebied. Verder heb je geld nodig, want je bent er niet met een paar snelheidsborden. Je zult de wegen op vrij grote schaal moeten reconstrueren, bijvoorbeeld door plateaus aan te leggen op kruispunten. En tenslotte is goede voorlichting van belang, want verlaging van de maximumsnelheid op het platteland heeft weinig draagvlak.”


Als dat allemaal is gebeurd, zegt Oude Egberink, moet de politie bereid zijn om intensief te controleren op de 60-kilometerwegen, want er zullen altijd weggebruikers zijn die te hard blijven rijden.


Ondanks deze praktische problemen is de Unie van Waterschappen enthousiast. Aan het onderzoek van de Unie hebben negen waterschappen meegedaan in het westen van ons land. Samen beheren zij 7000 kilometer plattelandswegen, waarvan ze inmiddels 4000 kilometer hebben omgebouwd van 80-kilometer- naar 60-kilometerweg. Ze zijn van plan om daar nog eens 1500 tot 2000 kilometer aan toe te voegen.

www.dvhn.nl

Geef een reactie