18 mei 2024


Vanmorgen heeft Harm Pestoor een koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen uit handen van burgemeester Rodenboog. Harm ging vandaag niets vermoedend met zijn kleindochter Annemiek uit en wist niet dat het uiteindelijke doel van dit uitstapje Het Trefpunt in Stedum was.

Bij aankomst in het Trefpunt werd hij ontvangen door zijn familie, vrienden, buren en vrijwilligers, werkzaam in de Gereformeerde Kerk, Vluchtelingenwerk Loppersum en de begrafenisvereniging. Dit zijn tevens de organisaties waarin Harm jarenlang actief is geweest en nog steeds is. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats in Trefpunt, Bedumerweg 32, 9921 ZZ te Stedum

1963 – 1995
 -Lid van de vrijwillige brandweer van de gemeente
1977 – 1999
– Diaken van de Gereformeerde Kerk te Stedum. Gedurende deze periode was decorandus in genoemde functie actief van 1977 tot 1980, van 1985 tot 1989 en van 1995 tot 1999. In de periodes dat betrokkene werkzaam was als diaken, was hij tevens vertegenwoordiger in diaconale/regionale bijeenkomsten binnen de classis waartoe de Gereformeerde Kerk behoort.
1990 – heden
Vrijwilliger bij de Stichting Vluchtelingen Loppersum. Samen met zijn echtgenote laat decorandus aan de nieuwe statushouders zien hoe het eraan toegaat in Nederland en specifiek in een dorp als Stedum. Het echtpaar zorgt ervoor dat de vluchtelingen zich als snel thuis voelen in hun nieuwe woonomgeving. Zij staan hen met raad en daad terzijde. Decorandus staat daarnaast altijd klaar om te assisteren wanneer er problemen zijn in huis. Hij is als het ware voor alle vluchtelingen in Stedum de klusjesman die met hen een klusje doet en laat zien hoe dat moet. In het kader van de integratie in Nederland neemt betrokkene hen ook mee naar bezienswaardigheden en festiviteiten en worden zij indien nodig ook begeleid naar een specialist in het ziekenhuis.
1990 – heden
-Lid van de commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk te Stedum. Vanaf 1990 tot 2000 werd deze taak omschreven als lidmaatschap van de gebouwencommissie. Vanaf 2007 tot heden is heet het commissie onderhoud gebouwen. Tevens vervult betrokkene de functie van kerkrentmeester in de taakgroep Beheer & Financiën. In genoemde periode heeft decorandus een enorme inzet getoond. Zeker in de periode van 2009 tot 2011 waarin een verbouwing van het orgel, de kerk en ’t Trefpunt zijn bewerkstelligd. Voor de Gereformeerde Kerk was deze inzet van grote waarde. Hij heeft met zijn inzet zeker bijgedragen aan gemeenschapszin van de Gereformeerde gemeente in Stedum.
1996 – heden
– Vrijwilliger bij het inzamelen van oud papier t.b.v. de Gereformeerde Kerk te Stedum. Zes keer per jaar wordt oud papier ingezameld, waarvan de opbrengst ten goede komt aan genoemde kerk.
2005 – heden
– Gastheer van het ontmoetingscentrum ’t Trefpunt van de Gereformeerde Gemeente te Stedum
2007 – 2011
– Vrijwilliger bij de plaatselijke begrafenisvereniging. In deze hoedanigheid vervult decorandus de functies van drager en bezorger van rouwkaarten

www.stedum.com

Geef een reactie