17 juni 2024

Haventerrein Stedum compleet vernieuwd

0

Het haventerrein in Stedum ondergaat een flinke opknapbeurt. Na intensief overleg tussen inwoners, gebruikers van het terrein en de gemeente Loppersum is een plan gemaakt voor de herinrichting van het haventerrein. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind maart afgerond.
De gemeente Loppersum is verantwoordelijk voor het basisplan waarbij het plein wordt voorzien van een opvallend mozaïektapijt van gebakken klinkers. Aan de waterkant komt een lange wandelkade. Het haventerrein kent veel gebruikers en alle betrokkenen hebben meegedacht aan de plussen.
Dit zijn de extra’s die bovenop het basisplan komen. Deze ideeën en plannen zijn ontstaan na diverse werksessies in het dorp. Inwoners zijn meerdere keren uitgenodigd om mee te denken. Dit heeft ertoe geleid dat de jeu de boules baan wordt verplaatst en dat verenigingsgebouw Moarstee een prominentere plek krijgt. Met een boothelling en kanorol krijgt ook de vaarrecreatie een impuls. De wensen van de scouting worden vervuld met de bouw van een vuurplaats. In afstemming met Landschapsbeheer Groningen wordt er een bloemenrand gerealiseerd langs het bos. Andere verfraaiingen zijn een kunstwerk, passende verlichting en buitenmeubilair. Het terrein was door de vele functies al belangrijk voor de inwoners. Door de herinrichting is het straks ook voor de toerist of voorbijganger een aangename plek om te recreëren. Het basisplan wordt aangelegd en gefinancierd door de gemeente Loppersum. Voor de aanvullende voorzieningen is een beroep gedaan op verschillen subsidieverstrekkers. De Provincie Groningen ziet de meerwaarde van het dorpsinitiatief voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp. Het Loket Leefbaarheid financiert de aanleg van een nieuwe jeu de boules baan. Voor de realisatie van de plussen is een beroep gedaan op het programma Dorpsvisies en Landschap dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen en gefinancierd door de NAM.

Gemeente Loppersum,

Geef een reactie