25 april 2024

Heel Stedum bakt en rommelroute

Op zaterdag 9 juli organiseert de activiteitencommissie weer een rommelroute. Net als vorig jaar hopen we dat het ook dit jaar weer een groot succes wordt! Wilt u hieraan deelnemen als verkoper? Dan kunt u zich opgeven via activiteitenstedum@gmail.com of met een briefje bij Bert-Jan Zijlema aan de Sien Jensemahörn 6.

Wat nieuw is dit jaar, is dat we op dezelfde dag Heel Stedum Bakt organiseren; een lokale variant op het bekende tv-programma. Hiervoor kunt u zich eveneens via dezelfde wegen opgeven. Anders dan op televisie heeft Heel Stedum Bakt geen thema, waarmee het u vrij staat uw fantasie de vrije loop te laten en de meest creatieve baksels tentoon te stellen.

Om het spektakel voor iedereen toegankelijk te maken, zijn er twee categorieën, te weten: t/m 12 jaar en vanaf 12 jaar. Uw taart wordt beoordeeld door een vakjury en door het publiek. De vakjury beoordeelt de smaak en het uiterlijk; het publiek beoordeelt enkel het uiterlijk.

Bij uw deelname vragen wij een kleine vergoeding om tegemoet te komen in de gemaakte/te maken kosten. De hoogte van de vergoeding kunt u vrijwillig bepalen. Hiertoe zal ter plaatse een collectebus worden geplaatst.

Het programma ziet er in het kort als volgt uit:
Tussen 12:00 en 13:00 uur kunt u de taarten brengen bij het Hervormd Centrum.
Tussen 13:00 en 15:00 uur kan het publiek de taarten visueel beoordelen.
Om 15:00 uur zal de vakjury zich beraden over de baksels met aansluitend de prijsuitreiking.

Voor verdere informatie houdt u vooral onze socials en www.stedum.com in de gaten.