23 februari 2024

Herinnering subsidieaanvragen g.e.d. reindersstichting 2016

0
Hoe komt u in aanmerking voor subsidie? Mogelijke financiële bijdragen zijn bedoeld voor verenigingen, clubs of groepen die op sportief, cultureel of sociaal gebied actief zijn in de dorpen Stedum en Westeremden. Ook eenmalige projecten komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.
Denk daarbij om de volgende voorwaarden:
– de aanvrager mag niet een speciaal godsdienstig of politiek doel nastreven;
– uw leden wonen voornamelijk in Stedum en/of Westeremden; en
– u dient uw aanvraag vòòr 1 maart 2016 in.
Naast de aanvraag moet een financieel verslag worden ingeleverd:
– de verlies- en winstrekening van het afgelopen jaar (de uitgaven en inkomsten over 2015);
– de balans per 31 december van het afgelopen jaar ( bezittingen en schulden eind 2015); en
– de begroting voor het komend jaar 2016.Uw aanvraag dient vòòr 1 maart 2016 binnen te zijn bij de administrateur:
Jan Krottje, Lellensterweg 30, 9921 TB Stedum, e-mailadres reindersstichting@gmail.com. Voor eventuele vragen kunt u bellen, 0596 – 551482 of 06 – 13 28 79 98.

, g.e.d. reindersstichting

Geef een reactie