28 februari 2024

Herinrichting omgeving gemeentehuis

0

Het college van b. en w. in bedum heeft plannen laten opstellen voor de herinrichting van de omgeving van het gemeentehuis. Voor de uitwerking is samengewerkt met de Grontmij. De plannen zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met onder meer omwonenden. De plannen worden op woensdag 8 februari voor belangstellenden gepresenteerd.

Dit gebeurt in hotel ’t Gemeentehuis in Bedum. De aanvang van de bijeenkomst is om 20.00 uur.
De verbouw en nieuwbouw van het Bedumer gemeentehuis is inmiddels afgerond. Ook het appartementencomplex op de hoek Schoolstraat/Prof. Ridderbosstraat is gereed. Aansluitend hierop willen b. en w. het deel van de Schoolstraat tussen de brug en de kruising met De Vlijt en de Prof. Ridderbosstraat opnieuw inrichten. Daarbij wordt gedacht aan een Ôplein-achtigeÕ uitstraling. Het plan gaat uit van bestrating van het hele gebied met rode klinkers. De enigszins verdiept aan te leggen rijbaan zal eveneens met klinkers worden bestraat. Die rijbaan wordt gescheiden van het voetgangersgedeelte door donkere, hardstenen banden. Het hele gebied zal iets verhoogd worden ten opzichte van de toe leidende wegen.


De parkeergelegenheid aan de oostkant van de Schoolstraat, tegenover het gemeentehuis, verdwijnt in de plannen. In de Prof. Ridderbosstraat zal de parkeergelegenheid echter worden uitgebreid. De parkeercapaciteit in de directe omgeving van het gemeentehuis zal daardoor iets toenemen. Er komen ten opzichte van de huidige situatie ongeveer 9 parkeerplaatsen bij. Een voorgenomen aanpassing van de parkeerplaats achter de gymzaal aan de Schoolstraat/Prof. Ridderbosstraat zal op zich laten wachten. Die aanpassing wordt pas uitgevoerd als woningstichting Wierden en Borgen nieuwbouw gaat realiseren aan de zuidkant van de Prof. Ridderbosstraat. Naar verwachting wordt die nieuwbouw in 2007 opgeleverd. Het plan voorziet ook in de aanplant van groen. Naast de nieuwe entreepartij van het gemeentehuis komt een kunstwerk. Het plan moet nog op details worden ingevuld. Bij de keuze voor straatmeubilair, verlichtingsarmaturen en dergelijke zal worden aangesloten bij datgene wat er elders in het centrum is aangebracht. Het gemeentebestuur verwacht dat, als de plannen instemming krijgen van de bevolking en de gemeenteraad ermee akkoord gaat, de uitvoering het komend voorjaar plaats kan hebben. De oplevering is voorzien rond de aanstaande zomer. Na de afronding van de werkzaamheden houdt de gemeente een Ôopen huisÕ in en om het nieuwe gemeentehuis.

N.B.: De parkeerplaatsen in de buurt van het herdenkingsmonument zijn optioneel!

www.stedum.com

Geef een reactie