25 mei 2024

Op dinsdag 19 april was de eerste voorlichtingsbijeenkomst in het Hervormd Vereniging Gebouw. Op boeiende wijze vertelden Reint Wobbes en Albert Erik de Winter over de Groninger grafcultuur en over de kerkhoven en begraafplaatsen in noord Groningen. Ook lieten ze aan de hand van dia’s en een beamer zien hoe vervallen graven en begraafplaatsen door vrijwilligers en met begeleiding van het Landschapsbeheer Groningen worden hersteld.

Jammer dat de opkomst van de mensen die zich als vrijwilliger hebben opgegeven beneden verwachting was. Zaterdag 7 mei wordt de start gegeven om daadwerkelijk aan de slag te gaan. Albert Erik de Winter van het Landschapsbeheer Groningen zal ons dan in de praktijk voordoen hoe we verschillende werkzaamheden het beste kunnen doen. Het wordt dus een kennismaking- en demonstratiedag hoe we b.v. grafstenen het beste kunnen reinigen en hoe we de belettering weer leesbaar kunnen maken. Ook worden er in de loop van dit seizoen 13 ernstig verwaarloosde grafmonumenten onder leiding van het landschapsbeheer door vakmensen en met hulp van vrijwilligers hersteld.

Daarom deze herinnering om zoveel mogelijk op deze eerste werkdag aanwezig te zijn om zo een indruk te krijgen wat de werkzaamheden zoal inhouden en hoe ze gedaan moeten worden. Moeilijk en zwaar werk is het niet, er gaat alleen vrije tijd in zitten. De bedoeling is dat we dit gaan doen op woensdag en op zaterdag. Er is dan begeleiding aanwezig. En mocht iemand na dat hij of zij het kunstje heeft geleerd dit op een andere dag willen doen, dan is dat ook prima.

Tot ziens op zaterdag 7 mei.

De werkdag begint om 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.

Mocht je verhinderd zijn wil je dit dan doorgeven, dan zetten we voor jou deze dag geen koffie of thee. Ook als we niet meer op je kunnen rekenen als vrijwilliger horen we dat graag.
Groeten namens de Stichting Historie Stedum,

Pip de Vries-Slager
Coördinator Vrijwilligers Onderhoud Begraafplaats Stedum
tel. 050-3093974 06-10313814
Email: pipslager@hotmail.com

www.stedum.com

Geef een reactie