28 mei 2024

Hervormde Kerk houdt opknapbeurt oude Groninger kerk al jaren tegen

0

De Hervormde Kerk in de provincie Groningen maakt pogingen om een oude kerk gerestaureerd te krijgen, onmogelijk. Het betreft een beeldbepalende kerk in het Noord-Groningse Garsthuizen. Opmerkelijk is dat het juist een kerkbestuur is dat de opknapbeurt van een kerk door dorpsbewoners tegenwerkt, aldus dorpsbewoners.

Nadat de lokale kerkgemeenschap die kerk tien jaar lang heeft verwaarloosd totdat het bijna een bouwval werd, namen inwoners uit Garsthuizen zelf het initiatief om die kerk op te knappen. Maar ze slagen er niet om verder te komen omdat de lokale kerkbestuurders een dikke vinger in de pak willen blijven houden. Een lokale notaris uit Uithuizen heeft op verzoek van dat kerkbestuur zelfs passages aan een voorlopig contract over de toekomst van die kerk toegevoegd, zonder dat de dorpsbewoners daarover waren geïnformeerd. Een en ander melden de bladen ‘De Roegkop’ uit Garsthuizen en de Ommelander Courant uit Uithuizen.

Een jaar geleden kwam de kerk van Garsthuizen in handen van de Stichting Restauratie Kerk Garsthuizen. Het hoofddoel van de stichting is de restauratie van de kerk zodat de kerk weer ‘beeldbepalend’ wordt voor het dorp. ‘Helaas stokt op dit moment de voortgang. Dit is te wijten aan een fout in het notariële contract dat bij toeval is ontdekt’, schrijven de dorpsbewoners. ‘Maanden na de overdracht van de kerk heeft de Stichting een afschrift ontvangen van het contract dat bij de overdracht van de kerk is ondertekend. Hierbij hebben wij als Stichting geconstateerd dat het door ons getekende contract – waarbij de kerkenraad de kerk van Garsthuizen aan ons overdraagt – niet gelijk is aan de door ons goedgekeurde laatste versie. Voordat een contract definitief is heeft de notaris contact met beide partijen. Hij draagt uiteindelijk een laatste conceptversie aan, waar beide partijen hun goedkeuring aan verlenen – en die bij de overdracht bepalend is. ‘

Passages toegevoegd

‘In het ondertekende contract zijn twee passages toegevoegd die niet overeenkomen met de laatste goedgekeurde conceptversie zijn. Zo is er een passage toegevoegd – zonder vooraf overleg met ons te hebben gehad – dat als er geld vrijkomt voor de restauratie wij verplicht zijn om zaken te doen met een architect waar de kerkenraad in het verleden afspraken mee heeft gemaakt. ‘ ‘Zelf afspraken nakomen’

‘Wij hebben echter altijd nadrukkelijk aan de kerkenraad kenbaar gemaakt, dat wij de kerk willen overnemen, maar niet hun architect – waar zij zich contractueel aan handen en voeten – hebben vastgebonden. Wij vinden dat zij in het verleden gemaakte afspraken zelf moeten nakomen. Wij zijn geenszins van plan om verplicht met dit bureau zaken te doen en de eerder door de kerkenraad gemaakte kosten over te nemen. Wij dienen volledig vrij te zijn in keuze van architect. ‘

Teleurgesteld

‘Wij betreuren de gang van zaken en zijn zowel in de kerkenraad als in het notariaat Timmer in Uithuizen zeer teleurgesteld. In plaats van dat de kerkenraad alle medewerking verleent en blij is dat er drie ‘ dwazen’ een bijna onmogelijke taak tot restauratie van het huidige bouwval op zich nemen, proberen zij ons op deze manier tegen te werken. Daarnaast hebben wij het notariaat Timmer in Uithuizen aansprakelijk gesteld voor de volgens ons gemaakte fout. Wij hebben een advocaat in de hand genomen, die ons juridisch bij staat en deze fout aanvecht. ‘

, aldus de dorpsbewoners Marie-Lou Gregoire, Jan de Vries en Tjark Hulst

www.gic.nl

Geef een reactie