25 april 2024

Het einde van de fakkeltoren: bewoners Gronings dorpje komen met vrolijke actie

0

Tientallen jaren werd de avondlucht oranje-rood gekleurd. Niet door de ondergaande zon, maar door een fakkel van de NAM ten behoeve van de gaswinning. Maar donderdag 25 maart brandt de reusachtige vlam voor het laatst. Aanleiding voor de bewoners van Õt Zandt voor een vrolijke en opmerkelijke actie.

Enkele buurtbewoners van de NAM-locatie aan de Korendijk in Õt Zandt hebben een actie voorbereid ten bate van Artsen zonder Grenzen. Op donderdag 25 maart zal de aardgasvlam van de grote fakkeltoren in tÕZandt voor altijd gedoofd worden. Reden voor die buurtbewoners om aandacht aan deze gebeurtenis te schenken en daar een actie aan te koppelen voor de wereldwijde organisatie die Artsen zonder Grenzen is.

Na een gebruiksperiode van ongeveer 30 jaar is de NAM bezig de installaties op de gasvelden te renoveren. Binnenkort is de locatie in Õt Zandt aan de beurt. Dat betekent onder meer dat de fakkeltoren zal worden gesloopt. Voor de bewoners van de omgeving betekent dit dat een helder oranjerood oplichten van de omgeving tot het verleden behoort. Een groepje buurtbewoners bedacht dat het aardig zou zijn om de vlam nog een keer voluit te laten branden. De NAM ging mee in dat plan.

De waakvlam zal voor laatste keer branden op donderdag 25 maart om 20.00 uur en vervolgens officieel gedoofd worden. Rond deze offici‘le gebeurtenis is door de buurtbewoners een en ander georganiseerd. Het publiek is vanaf 19.00 uur welkom om dicht bij de fakkeltoren nog een keer de warme gloed van het aardgas te voelen. De Chr. muziekvereniging ÒOranjeÓ uit Õt Zandt en de Chr. muziekvereniging ÒC.B.S.Ó uit Bierum/Spijk zullen de bijzondere gebeurtenis muzikaal begeleiden. Zoals gezegd, hebben de initiatiefnemers aan de gebeurtenis een actie verbonden: ÒOm uitdrukking te geven aan de economische groei die het Gronings Aardgas ons heeft gebracht zal van de bezoekers een vrijwillige bijdrage worden gevraagd voor ARTSEN ZONDER GRENZEN.Ó Op de locatie zullen collectanten rond gaan.

Voor wie niet kan komen, maar wel iets willen bijdragen aan het goede doel is een speciale bankrekening beschikbaar: 305 849 611 (Rabobank Bedum Delfzijl) tnv Gronings Aardgas voor Artsen zonder Grenzen. DONDERDAG 25 MAART 2004 NAM-locatie, Korendijk, Õt Zandt Aanvang 19.00 uur. Ontsteken en vervolgens doven van de gasvlam: 20.00 uur. Einde bijeenkomst: 20.30 uur

www.gic.nl

Geef een reactie