30 mei 2024

Het gebouw Klokkenpad in Stedum blijft beschikbaar als ruimte voor de jeugdsoos

0

¥ LOPPERSUM – Het gebouw Klokkenpad in Stedum blijft beschikbaar als ruimte voor de jeugdsoos Kolibri Session en de peuterspeelzaal De gemeenteraad vergadert op 26 november over een voorstel van B en W om 52.000 gulden beschikbaar te stellen voor provisorische herstel werkzaamheden, op dat de jeugd het pand weer snel als ontmoetingsruimte in gebruik kan nemen. Het gemeentebestuur sloot de soos in juni. Het pand voldeed niet meer aan de brandveiligheidseisen.

De ruimte van de peuterspeel zaal mocht wel open blijven. B en W gaven toen opdracht voor een haalbaarheidsonder zoek naar verschillende mogelijkheden: renovatie of nieuw bouw. Die twee opties bleven over, nadat het ijsbaangebouw als alternatief onderkomen voor de jeugdsoos afviel. Uit het onderzoek, door het bureau Nieuwe Ruimte, bleek dat renovatie en herindeling van het gebouw Klokkenpad 600.000 gulden kost. Nieuwbouw was echter nog duurder: 800.000 gulden. B en W kozen voor het eerste.
Hoogste nood
Althans de gedachten gaan in die richting. Met het krediet van 52.000 gulden lenigt het gemeentebestuur de hoogste nood. ,,Als de raad de 52.000 gulden beschikbaar stelt, betekent dat niet dat de renovatie ook automatisch doorgaat. Voorhet totaalbedrag moeten we de middelen nog vinden. Het is bijvoorbeeld de bedoeling om fondsen aan te schrijven die een financi‘le bijdrage kunnen leverenÓ, zegt wethouder lJzebrand Rijzebol.


B en W laten, vooruitlopend op de discussie in de raad, al enige voorbereidende werk zaamheden uitvoeren. Rijze bolÕ.,,We willen namelijk zo snel mogelijk van start gaan. Na het raadsbesluit kunnen we dan gelijk beginnen.Ó
Het gemeentebestuur van Loppersum vindt het gebouw Klokkenpad bijzonder waarde vol. ,,Het is een beeldbepalend pand in het dorp Stedum. Het was vroeger een school. Het zou jammer zijn wanneer dat zou verdwijnenÓ, zegt Rijzebol. De wethouder besprak de plannen inmiddels met het bestuur van de jeugdsoos Kolibri Session.


,,De jongeren reageerden enthousiast. Ze maanden mu vooral om haast te maken.Ó

© Archief www.stedum.com

Groninger Dagblad

Geef een reactie