14 juli 2024

Het Lopster college in gesprek met de dorpen

0

Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum hebben tijdens de zogenaamde dorpenronde gesproken met de besturen van Dorpsbelangen Loppersum, Oosterwijtwerd en Stedum. Het college wil zo de contacten met de dorpen verbeteren en meer voeling krijgen met zaken die spelen. Onderstaand een impressie van de gespreksonderwerpen van de afgelopen periode.

Loppersum
Het bestuur van Dorpsbelangen Loppersum vraagt specifiek aandacht voor de uitstraling van de Wijmersweg in Loppersum. Het college heeft toegezegd dit te zullen bespreken in het provinciaal overleg;

de Wijmersweg is nl. een provinciale weg. Dorpsbelangen heeft daarnaast aandacht gevraagd voor de jeugd in het dorp. Het college vindt dit ook belangrijk en heeft aangegeven dat het Jeugdopvangteam (JOT) hier reeds mee aan de slag is.

Dorpsbelangen is tevreden dat er beter met de burgers wordt gecommuniceerd. Als voorbeeld wordt de communicatie rondom de herinrichting Molenweg aangehaald.

B&W heeft het bestuur verder bijgepraat over het ‘centrumplan’ en het uitbreidingsplan ‘Over de Wijmers’. De verkoop van bouwkavels loopt boven verwachting. Er is ook belangstelling van buiten de gemeente Loppersum.

Oosterwijtwerd
Het bestuur van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd heeft met het college gesproken over de dorpsvisie en de verschillende werkgroepen van de dorpsvisie (verkeersveiligheid, inrichting dorpsplein en de speeltuin) die hiermee aan de slag zijn.

Daarnaast is gesproken over ontwikkelingen rondom het dorpshuis. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft nogmaals haar zorg uitgesproken over het gemis van een dorpshuis door het uitblijven van een heropening van Café Veldzicht.

Tot slot heeft het college Dorpsbelangen bijgepraat over het woon- en leefbaarheidsplan (Pact van de Regio) in het kader van de samenwerking met de buurgemeenten Delfzijl, Eemsmond en Appingedam.

Stedum
B&W hebben met Dorpsbelangen Stedum gesproken over diverse actuele onderwerpen die spelen. Zo is het bestuur bijgepraat over de plannen voor een dorpshuis in het dorp. Het college heeft aangegeven met diverse partijen in gesprek zijn. 

De woningbouwontwikkelingen zijn ook aan de orde geweest. B&W zijn in overleg met Woningbouwvereniging Wierden en Borgen over het  project aan de Hilmaarweg.

Tot slot heeft Dorpsbelangen aandacht gevraagd voor de instandhouding van de scholen in het dorp en onderschrijft het bestuur het belang van het experiment geïntegreerde kindvoorziening.

Dorpenronde
Iedere maand bezoekt het college van burgemeester en wethouder twee dorpen. In de maand november gaat het college naar Zeerijp en Wirdum.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie