20 juli 2024

Het wordt spannend bij de prijsuitreiking van de pompoen en zonnebloemkweekwedstrijd!

0

Op 3 oktober 2009 om 15.30 in café ’t Oude Raedthuys wordt bekendgemaakt wie de dikste pompoen en de grootste zonnebloem heeft gekweekt in Stedum. Alle deelnemers zijn welkom. Pompoenen moet je meebrengen, zonnebloemen zijn dan al opgemeten. Het zaad hiervoor is eind april rondgedeeld door Martin Zijlema van de Activiteitencommissie van Dorpsbelangen. Er waren 50 deelnemers, maar niet bij iedereen is het zaad in vruchtbare aarde gevallen.

Bij de zonnebloemen zijn ook meerkoppige monsters aangetroffen, bijvoorbeeld bij Jeroen Bodde aan de Hilmaarweg, tot zelfs zeven bloemen aan één stengel. Daarmee kun je overigens wel net zo goed de prijs winnen (wat niet wil zeggen dat Jeroen de prijs al heeft), want het gaat om de lengte. En ook al is het wel gepoot, dan waren er altijd nog slakken die roet in het eten konden gooien. Sommige kwekers hebben echter ieder jaar resultaat, en de vleesprijzen van slager Siegers uit Middelstum komen tot frustratie van sommigen wel vaak bij dezelfde mensen (ook kinderen!) terecht.

Bij de tussentijdse meting op zaterdag 15 augustus bleek echter dat er ook weer nieuwe succesvolle kwekers zijn. De prijswinnaars van eerdere jaren zijn ook nu weer goed bezig, maar ook anderen blijken groene vingers te hebben. Of was het gewoon geluk? Iets later poten lijkt dit jaar ook goed te werken, want dan zet de bloei ook later in en groeit alles nog gewoon een poosje door. Men weet van elkaar vaak ook wel hoe de vlag erbij hangt, de zonnebloem in dit geval, want sommige kwekers (ook jeugdigen) hebben echt al een naam in het dorp. Als we bij de een aan het meten zijn wordt al geïnformeerd naar de resultaten van sommige anderen. En er zijn mensen die daar rechtstreeks op uitkijken (zonnebloemen steken wel boven de schuttingen uit). Dat doen ze dan ook regelmatig met enige berusting of juist met plezier, afhankelijk van hoe goed het bij henzelf gaat. Succesvolle kwekers besteden in ieder geval veel aandacht aan het gewas. Regelmatig water geven, steuntjes plaatsen, slakken bestrijden. Tips van dit jaar: aluminiumfolie om de stelen (tegen aanvreten van slakken en vervolgens wespen), poten tussen sterk ruikende kruiden, en natuurlijk nog steeds kippenmest.

 

De pompoenen lopen in groei sterk uiteen, maar de prijswinnaars zullen ook dit jaar zeker in de twintig kilo uitkomen.

 

Begin september komen Martin Zijlema en Lies Oldenhof langs voor de definitieve meting. We hopen natuurlijk veel mensen op 3 oktober in het café te zien, dan kun je ook gelijk je voordeel doen voor volgend jaar, met de tips die dan vast ook uitgewisseld worden.

www.stedum.com

Geef een reactie