27 mei 2024

Hoogste punt bereikt in bouw Weemweg te Stedum

Op woensdag 17 april stond de bouwplaats aan de Weemweg 2-22 in het teken van een hoogste punt viering. Bewoners hebben samen met betrokken partijen het hoogste punt van de bouw gevierd.

Sloop/nieuwbouw
De elf woningen aan de Weemweg vallen onder de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in de gemeente Eemsdelta. Daarbij gaat het om particuliere woningen én huurwoningen van Wierden en Borgen. De goede samenwerking tussen de woningcorporatie en particuliere eigenaren zorgt voor een vlot proces en maakt dit project uniek.

In december 2023 is de sloop/nieuwbouw van de woningen aan de Weemweg begonnen. Inmiddels is het hoogste punt in de nieuwbouw bereikt. NCG, Wierden en Borgen, VDM Woningen en de gemeente Eemsdelta hebben hier samen met de bewoners op woensdag 17 april bij stil gestaan.

Hoogste punt viering
De middag stond in het teken van de nieuwbouw. Na het welkomstwoord door René Wilms, teamleider Versterking Eemsdelta van NCG, konden de bewoners kijken in één van de woningen. Vervolgens is het hoogste punt symbolisch gevierd. Jurry Bonnema (programmadirecteur gemeente Eemsdelta), Jan van der Meer (algemeen directeur VDM Woningen) en Matthieu van Olffen (directeur/bestuurder Wierden en Borgen) hebben het hoogste punt kort geïntroduceerd en hebben stilgestaan bij de snelle voortgang van het project. Vervolgens hebben de tevreden bewoners in gezamenlijkheid de Stedumer vlag en een vlag met het ontwerp van de woning in top gehesen.

Snelle aanpak en goede samenwerking
In oktober 2022 hebben bewoners te horen gekregen over de sloop/nieuwbouw. In augustus 2023 zijn ze verhuisd naar de tijdelijke huisvesting van NCG. Toen kon worden gestart met de voorbereidingen voor de sloop. Dankzij de bewoners en de goede samenwerking tussen Wierden en Borgen, VDM Woningen, NCG en de gemeente Eemsdelta is dit gelukt.

De woningen aan de Weemweg in Stedum worden in het derde kwartaal van 2024 opgeleverd.