21 april 2024

Huisartsen in Delfzijl samen onder een dak

0

Delfzijl De zes huisartsen in Delfzijl gaan hun krachten bundelen in twee gezamenlijke praktijkruimten. Ze hebben daartoe deze week een intentieovereenkomst getekend met woningstichting Acantus

Met de gezamenlijke praktijken hopen de artsen het hoofd te bieden aan problemen rond opvolging en hoge werkdruk. De laatste jaren neemt de instroom van huisartsen sterk af, neemt de vergrijzing in deze regio toe en blijven steeds meer ouderen langer zelfstandig wonen.

Door moderne bedrijfshuisvesting, mogelijkheden tot inzet van ondersteuning in de praktijk en meer samenwerking met de eerstelijnspartners zien de Delfzijlster huisartsen kansen om goede huisartsenzorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Dat zou ten goede komen aan de inwoners en maakt Delfzijl aantrekkelijker als vestigingsplaats voor toekomstige huisartsen

www.dvhn.nl

Geef een reactie