23 februari 2024

Huizenbouw na 2013 in de knel

0
Woningcorporatie Wierden en Borgen in Bedum bouwt in 2013 in haar werkgebied, dat bestaat uit zes gemeenten, 158 woningen. Dat gebeurt in de dorpen Bedum,Ten Boer,Ten Post, Middelstum, Leens, Zoutkamp, Uithuizermeeden, Ezinge en Baflo. Voor de periode 2014–2017 staat de bouw van nog eens 240 huizen op stapel.
Volgens directeur Rinze Kramer is het nog twijfelachtig of de geplande huizenbouw op de langere termijn doorgang kan vinden. Kramer wijst op de plannen van het kabinet om de berekening van de huurtarieven aan te passen. In deze plannen is de huur die corporaties mogen berekenen voor hun sociale woningen vastgesteld op een maximum van 4,5 procent van deWOZ-waarde. "Voor eenwoning van een ton mogen wij dan nog hooguit 400 euro huur per jaar vragen. In de helft van de gevallen zitten wij met onze huidige tarieven boven dit bedrag. Als we de regeling goed na willen leven, betekent dit dat we de huren voor een groot deel van onze huizenbestand moeten verlagen en bij tweeduizend woningen geen huurverhoging meer mogen doorvoeren.
" Volgens Kramer leidt dit onherroepelijk tot vermindering van de inkomsten van zijn corporatie waardoor er minder geld overblijft voor bouw van nieuwe huizen. De directeur van Wierden en Borgen geeft toe dat het redelijk bijzonder is dat de woningbouw dit jaar nog door kan gaan in zijn organisatie. "Veel van onze collega-organisaties bouwen nauwelijks meer." Volgens Kramer konWierden en Borgen de afgelopen jaren de verleiding weerstaan om deel te nemen in financieel riskante projecten. Kramer: "Ik herinner me hoe in 2005 vlak voor de economische recessie 80 hectare bouwgrond vrijkwamin Bedum. Op die grond hadden wij veel huurhuizen kunnen bouwen, wat dus een lucratief project had kunnen worden. Na langdurig beraad zagen wij hiervan af omdat we hierin de helft van onze reserve haddenmoeten steken.
Wij vreesden dat dit ten koste zou gaan van vijf andere gemeenten in ons werkgebied. Uiteindelijk is de grond in Bedum gekocht door de stedelijke corporatie Lefier. Ik geloof dat de grond inmiddels is teruggekocht door de eerdere landeigenaar." Drie van de zes gemeenten waarin Wierden en Borgen opereert – De Marne, Loppersum en Eemsmond – zijn krimpgemeenten. "Jonge huurders trekken hier weg, waardoor gezinswoningen vrijkomen. Door de vergrijzing neemt gelijktijdig de vraag naar seniorenhuizen toe.De vrijkomende gezinswoningen hiervoor geschikt maken vergt investeringen", zegt Kramer.

Geef een reactie