25 mei 2024

ID-kaart niet langer gratis!

0

Afgelopen woensdag heeft de regering een wetsvoorstel ingediend waarin een grondslag wordt gegeven voor het heffen van leges over de ID-kaart. Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal deze met terugwerkende kracht in werking treden met ingang van donderdag 22 september 2011. Al wachtend op de uitkomst van het voorstel, worden er vanaf 22 september weer kosten in rekening gebracht voor de aanvraag van de Nederlandse ID-kaart.

Rijksoverheid en gemeente Loppersum

Geef een reactie