17 juni 2024

IDENTIFICATIEPLICHT (per 1 januari 2005)

0

Op 1 januari 2005 treedt de Wet op de uitgebreide identificatieplicht in werking.
Vanaf deze datum moet iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder een geldig
identiteitsbewijs kunnen tonen als politie of andere toezichthouders daar om vragen.
In de praktijk betekent dit dat iedereen van 14 jaar en ouder altijd een geldig identiteitsbewijs bij zich moet dragen.

Het verzoek om identificatie door politie of andere toezichthouders mag niet
willekeurig gebeuren. Zij moeten daartoe een reden hebben. Het moet nodig zijn voor de uitvoering van hun taken, bijvoorbeeld voor verkeerstoezicht, hulpverlening, opsporing van strafbare feiten of handhaven van de openbare orde.
Er komen geen afzonderlijke controles op het bezit van identiteitsbewijzen.

Wanneer iemand geen geldig identiteitsbewijs kan of wil tonen wanneer politie of toezichthouder daar om vragen, kan hij meegenomen worden naar het politiebureau.
Daar wordt vervolgens onderzoek gedaan naar zijn identiteit. Ook kan hij bestraft worden met een boete van maximaal Û 2.250,00. Mensen met de Nederlandse nationaliteit kunnen zich identificeren met het paspoort, de Nederlandse identiteitskaart (Europese identiteitskaart) en het rijbewijs.
Vreemdelingen kunnen zich identificeren met een vreemdelingendocument.

Op 1 november 2004 starten het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een landelijke publiekscampagne om
bekendheid te geven aan de identificatieplicht. In deze campagne worden onder andere tv- en radiospots ingezet. Deze publiekscampagne maakt onderdeel uit van een meerjarige publiekscampagne ÒNederland VeiligÓ.
Alle jongeren die nog niet beschikken over een geldig identiteitsbewijs zullen persoonlijk worden opgeroepen om tijdig een identiteitsbewijs aan te vragen.

Meer informatie over ÒNederland VeiligÓ en de identificatieplicht vindt u op de
website www.nederlandveilig.nl.

www.appingedam.nl

Geef een reactie