19 mei 2024

IEPENWACHT GRONINGEN WEER ACTIEF !

0

De inspecteurs van de Stichting Iepenwacht Groningen gaan minimaal twee keer per jaar bij alle iepen langs. Zieke bomen moeten snel en zorgvuldig worden opgeruimd om besmetting van gezonde bomen te  voorkomen. De Iepenwacht Groningen werkt samen met gecertificeerde iepenaannemers die volgens speciale regels werken. Deze gezamenlijke aanpak werkt. Dat blijkt uit de cijfers. De afgelopen jaren werden er steeds minder iepen ziek. In 2000 was de uitval nog meer dan 10% en vorig jaar was dit al gedaald tot minder dan 3% van de iepen.

Help ik heb een zieke iep! Wat nu?
Heeft u ook iepen in de tuin of op het erf dan zullen de inspecteurs waarschijnlijk ook bij u langskomen. Natuurlijk bellen ze eerst aan om u te informeren. Als ze zieke bomen aantreffen worden deze gemerkt met een gele of groene stip. Ook wordt u dan gevraagd een verklaring te tekenen waarmee u afstand doet van de zieke boom of bomen.

Bent u niet thuis dan vindt u een brief in de bus met het verzoek deze zo snel mogelijk op te sturen of contact op te nemen. Zieke bomen moeten immers snel verwijderd om verdere besmetting te voorkomen. Vervolgens zal de iepenaannemer binnen enkele weken de boom of bomen weghalen en het iepenhout afvoeren. Gelukkig zijn daar voor u als particulier geen kosten aan verbonden.

Heeft u zieke iepen op het erf en is er nog niemand bij u geweest? Of hebt u zieke of dode iepen in uw gemeente gezien, die nog niet zijn gemerkt? Meldt ze dan aan bij het Meldpunt Iepziekte Groningen.

Ook voor meer informatie kunt u hierbij terecht.

Meldpunt Iepziekte Groningen
Per adres Landschapsbeheer Groningen
Roderwolderdijk 60
9744 TH Groningen
Tel: 050-5345199       
Fax: 050 5340137
E-mail: info@landschapsbeheer Groningen.nl
Zieke iepen kunt u ook rechtstreeks melden via de website www. Iepenwacht.nl

www.stedum.com

Geef een reactie