30 mei 2024

Iepenwacht in Groningen slaat aan

0

De Stichting Iepenwacht Groningen (SIG) vormt de spil in de gezamenlijke bestrijding van de iepenziekte. Zij werd vorig jaar door de provincie, gemeenten en terreinbeherende organisaties opgericht. In opdracht van de SIG spoort Landschapsbeheer Groningen de zieke bomen op en coördineert het opruimen ervan. Ook het Meldpunt Iepenziekte Groningen is hier gevestigd. Het Meldpunt Iepenziekte Groningen kreeg het afgelopen seizoen meer dan honderd telefoontjes en emails met meldingen van zieke bomen of voor meer informatie.

Minder zieke klonale iepen
Bij de inspecties zijn dit jaar aanzienlijk minder zieke klonale iepen aangetroffen dan in voorgaande jaren. Dit seizoen zijn ongeveer 750 aangetaste bomen opgeruimd. De uitval onder deze bomen, die in 2000 nog bijna 11% was, komt dit jaar uit op ca. 3%. Deze daling is het resultaat van de intensieve opsporing en sanering. Daarnaast heeft ook het weer een gunstige invloed gehad. Zo vlogen door het koude voorjaar de iepenspintkevers, die de ziekte verspreiden, erg laat uit.

Veldiepbosjes grote zorg voor ziektebestrijders
De bosjes en singels met veldiepen vormen een bedreiging voor de waardevolle klonale iepen. De iepenziekte is hier moeilijk te bestrijden want veldiepen zijn er zeer vatbaar voor en de ziekte kan zich hier gemakkelijk via wortelcontact verspreiden. De veldiep heeft in Groningen landschappelijk gezien geen grote betekenis. Op veel locaties kan ze bij een bosbouwkundige dunning en bosrandbeheer zonder problemen worden verwijderd.

De Stichting Iepenwacht Groningen dringt er dan ook bij alle beheerders op aan om bosjes en singels met veldiepen zo snel mogelijk om te vormen. Dit is belangrijk voor een succesvolle ziektebestrijding en daarmee voor een duurzame bescherming van de voor het landschap van Groningen zo kenmerkende klonale iep.

Iedereen die zieke iepen weet te staan kan dit melden:

Meldpunt Iepziekte Groningen
Per adres Landschapsbeheer Groningen
Roderwolderdijk 60
9744 TH Groningen
Tel: (050) 534 51 99 Fax: (050) 5340137
e-mail: info@landschapsbeheergroningen.nl

Gemeente Loppersum

Geef een reactie