11 december 2023

Iepenwacht succesvol: dit jaar weer minder iepen ziek!

0

De aanpak van de iepziekte in onze provincie blijkt een groot succes. Elk jaar worden minder iepenbomen het slachtoffer van deze besmettelijke ziekte. Dit jaar is slechts 1% van de iepen uitgevallen door de iepziekte.  In het jaar 2000 lag dit nog ruim boven de 10 %!

Werkwijze

De werkwijze van de Stichting Iepenwacht Groningen, waarin de groenbeheerders in onze provincie samenwerken om de iepziekte terug te dringen, levert daarmee goede resultaten op. De inspecteurs van de Iepenwacht gaan twee keer per jaar bij alle iepen langs. De zieke bomen  die zij aantreffen worden snel en zorgvuldig opgeruimd door gecertificeerde aannemers waardoor besmetting van gezonde buurbomen wordt voorkomen. Het is deze consequente aanpak die nu zijn vruchten afwerpt zo blijkt uit de jongste cijfers.

Samenwerking

Ook is de afgelopen jaren de samenwerking verbeterd tussen de Iepenwacht en terreinbeheerders als de NAM en Staatsbosbeheer waardoor ook op hun terreinen de zieke iepen snel kunnen worden opgespoord en gesaneerd.

Tijd rijp voor aanplant van nieuwe iepen

Door de goede resultaten van de iepziektebestrijding komt er nu ook meer tijd en ruimte vrij bij de Iepenwacht voor het aanplanten van nieuwe iepen bij de aangesloten beheerders. Onderzoek heeft aangetoond dat de omstandigheden voor het aanplanten van iepen op grotere schaal weer geschikt zijn door de lage ziektedruk en de ontwikkeling van goede resistente iepenrassen. De kans op uitval is momenteel bij iepen niet groter dan bij andere boomsoorten.

Niet verslappen maar consequente gezamenlijke aanpak voortzetten

Juist nu de gezamenlijke aanpak van de iepziekte tot zulke goede resultaten leidt is het van groot belang deze vol te houden en niet te laten verslappen. Want de iepziekte is en blijft een besmettelijke ziekte die je alleen de baas blijft door een gebiedsdekkende en consequente aanpak. Dat hebben de groenbeheerders wel van het verleden geleerd.  

Gemeente Loppersum

Geef een reactie