23 juli 2024

Iepenwacht weer actief

0

De komende weken kunnen we op verschillende plaatsen in onze provincie weer bomen met gele stippen zien staan. Dit zijn waarschijnlijk in veel gevallen zieke iepen, die zijn gemarkeerd door de inspecteurs van de Stichting Iepenwacht Groningen. Deze organisatie voert de iepziektebestrijding uit voor bijna alle bomenbeheerders in onze provincie. Haar inspecteurs gaan twee keer per jaar bij alle iepen langs. Zieke bomen moeten snel en zorgvuldig worden verwijderd om te  voorkomen dat ze hun gezonde buren besmetten.

De Iepenwacht Groningen werkt daarom nauw samen met gecertificeerde iepenaannemers, die volgens speciale regels de zieke bomen opruimen, zodat de ziekte zich niet verspreid.Zo houden we samen de iepziekte onder controle en kunnen we de karakteristieke iepenbomen in onze provincie behouden.
Aanpak Iepenwacht scoort en spaart veel kosten uit !
De aanpak van de Stichting Iepenwacht Groningen is een groot succes. De afgelopen jaren werden er steeds minder iepen ziek. Tien jaar geleden was de jaarlijkse uitval van iepen door de iepziekte nog ruim 10 %, maar in het afgelopen jaar was dit al gedaald tot minder dan 1% !
Daarmee zijn niet alleen duizenden bomen per jaar gespaard gebleven, maar hebben de beheerders ook veel kosten voor het kappen en vervangen van deze bomen uitgespaard.
Ondanks de goede resultaten mogen we de aandacht beslist niet laten verslappen. Want de iepziekte blijft een besmettelijke ziekte die alleen met een gecontroleerde en gezamenlijke aanpak onder de duim gehouden kan worden. Dat is in het verleden wel gebleken. Juist daarom is de Iepenwacht Groningen opgericht en blijft haar werk nog steeds belangrijk.
Behalve gemeenten en provincie werken ook terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en de NAM samen met de Iepenwacht om zieke bomen tijdig op te sporen en te verwijderen.
Help ik heb een zieke iep! Wat nu?
Heeft u ook iepen in de tuin of op het erf dan zullen de inspecteurs waarschijnlijk ook bij u langskomen. Natuurlijk bellen ze eerst aan om u te informeren. Als ze zieke bomen aantreffen worden deze gemerkt met een gele of groene stip. Ook wordt u dan gevraagd een verklaring te tekenen waarmee u afstand doet van de zieke boom of bomen.

Bent u niet thuis dan vindt u een brief in de bus met het verzoek deze zo snel mogelijk op te sturen of contact op te nemen. Zieke bomen moeten immers snel verwijderd om verdere besmetting te voorkomen. Vervolgens zal de iepenaannemer binnen enkele weken de boom of bomen weghalen en het iepenhout afvoeren. Gelukkig zijn daar voor u als particulier geen kosten aan verbonden.
Heeft u zieke iepen op het erf en is er nog niemand bij u geweest?
Of hebt u zieke of dode iepen in uw gemeente gezien, die nog niet zijn gemerkt?
Meldt ze dan aan bij het Meldpunt Iepziekte Groningen via
www.iepenwacht.nl of op onderstaand adres. Ook voor meer informatie kunt u hier terecht.
Meldpunt Iepziekte Groningen
Per adres Landschapsbeheer Groningen

Roderwolderdijk 60
9744 TH Groningen
Tel: 050-5345199  
Fax: 050 5340137

Gemeente Loppersum

Geef een reactie