28 februari 2024

Imago-onderzoek gemeente Loppersum

0

De Gemeente Loppersum wil graag weten welk beeld de inwoners van de gemeente van haar hebben en hoe zij over haar denken. Daarom verricht zij, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, een zogenaamd imago-onderzoek. Hiervoor worden op 22 april as. 2000 willekeurige volwassen inwoners van de gemeente schriftelijk uitgenodigd om aan een enquête mee te doen.

De gemeente hoopt dat haar inwoners dit als een uitgelezen kans zien om hun ideeën over de gemeente aan te kunnen geven. Vinden zij dat dingen moeten veranderen of zijn ze juist heel tevreden? Met dit onderzoek hopen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en alle medewerkers van de gemeente, te weten te komen waar zij aan toe zijn en hoe ze hun werk (nog) beter kunnen doen.

Het onderzoek wordt verricht t.b.v. een afstudeeropdracht van de Hogeschool Utrecht.

De resultaten van het onderzoek worden in de zomer van 2011 gepubliceerd in de Ommelander Courant en op de gemeentelijke website www.loppersum.nl.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie