29 november 2023

In 2010 opnieuw Steemer navigatietocht!

0

Voor de 4e keer in de historie zal er in, maar met name rondom Stedum weer een navigatietocht worden georganiseerd. De tocht zal via diverse hindernissen, sloten, vaarten en omgeploegde grondstukken weer een heuse uitputtingsslag worden. De route zal worden gelopen aan de hand van een GPS-apparaat, dat via herkenbare markeringspunten de deelnemende ploegen de weg zal wijzen. Bij een aantal markeringspunten dient contact te worden gezocht met het ‘belteam’, waarbij vragen beantwoord en/of opdrachten vervuld moeten worden.

 Zowel de vragen en opdrachten, als de tijd en het op de juiste wijze nemen van bepaalde hindernissen zullen bepalend zijn voor de einduitslag. Het meenemen van een mascotte met een lengte van minimaal 75 cm is voor ieder team verplicht! De organisatie beraadt zich nog op andere verrassingselementen.
De eerste stappen qua organisatie zijn inmiddels gezet en de tocht staat gepland voor vrijdag 12 en zaterdag 13 november. Noteer deze data dus alvast in de agenda. Op vrijdag 12 november zal de tocht georganiseerd worden voor de CJV’s (ook uit de omringende dorpen), voor de jeugd en voor Stedumers die de tocht eens met collega’s, vrienden of sportmaten willen lopen. Zaterdag 13 november zal volledig gereserveerd worden voor deelnemers uit Stedum zelf. Het aantal deelnemende ploegen is gemaximeerd.
Dit jaar zal speciaal voor de bovenbouw van de beide basisscholen (groepen 5, 6, 7 en 8) in Stedum op vrijdagmiddag 12 november een aangepaste versie van de navigatietocht worden gehouden. De scholen zullen hiervoor binnenkort persoonlijk worden benaderd.
Opgave is al mogelijk via het speciale e-mailadres gpssteem2010@gmail.com. Wil(len) je / jullie meedoen, geef je dan snel op per team (minimaal 6 tot maximaal 10 personen) of individueel. Je kunt ook aangeven of je vroeg of laat wil starten, met de indeling zal geprobeerd worden hier rekening mee te houden. Ook voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de navigatietocht dient dit e-mailadres te worden gebruikt.
Uiteraard kunt u zich ook melden als vrijwilliger om mee te helpen met de organisatie, dit kan ook via het speciale e-mailadres.
De deelnamekosten bedragen € 10 per persoon, dit is inclusief 3 consumpties en verdere verzorging onderweg. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico, maar de organisatie stelt alles in het werk om de tocht veilig te laten verlopen. Zo is er continu EHBO aanwezig, ook “in het veld” en zijn er bij diverse hindernissen mensen van de organisatie aanwezig om e.e.a in goed banen te leiden. Ook wordt er halverwege de tocht gezorgd voor de inwendige mens.
Meld je snel aan, want het aantal deelnemende ploegen per avond is gelimiteerd!

www.stedum.com

Geef een reactie