2 maart 2024

Inbraak en vandalisme in haven

0

Ergens in de periode tussen 10 en 21 juni is er ingebroken in mijn zeilschouw, die sinds vorige zomer in de Stedumer haven ligt afgemeerd. Misschien omdat er weinig of niets van enige waarde te halen viel, of misschien uit pure balorigheid, hebben de inbreker(s) het kennelijk erg leuk gevonden de op het schip aanwezige brandblusser in de kajuit leeg te spuiten, waardoor alles onder een dikke laag geel-wit poeder is komen te zitten. Voorts hebben de dader(s) alle aanwezige vloeistoffen (olie, reinigingsmiddelen, waspoeder) her-en-der in de kajuit, maar ook in de motor uitgegoten, alle aanwezige losse zaken (gereedschap, kaarten, reddingsvesten) lekker doorelkaar gegooid en door de smurrie gehaald, kortom: toen ik op 21 juni bij het schip aankwam trof ik daar een onbeschrijfelijke puinhoop aan.


In het weekend van 22 en 23 juni is er opnieuw ongewenst bezoek geweest: de puinhoop was zo mogelijk nog erger gemaakt. Op maandag 24 juni is aangifte gedaan, en sporenonderzoek leerde dat het waarschijnlijk ÒkinderwerkÓ is geweest: op diverse plaatsen waren kinderhandafdrukken zichtbaar in de alles bedekkende poederlaag. Mogelijk hebben kinderen in de boot ÒgespeeldÓ, waarbij zij beslist besmeurd moeten zijn geraakt met de rommel (schoenen, kleren, handen) dus ouders: mocht uw kind ergens in de 2e en 3e week van juni erg vies zijn thuisgekomen na een middagje ÒspelenÓ dan kunt u nu vermoeden hoe dat misschien is gekomenÉÉ
Waarschijnlijk bent u hiervoor wegens WA verzekerd; mijn vaartuigverzekering dekt deze schade helaas niet. Alle informatie over deze narigheid is welkom.

© Archief www.stedum.com

Thom Binksma

Geef een reactie