12 juli 2024

Inclusienota ‘Voel je thuis in Eemsdelta’

Inclusienota ‘Voel je thuis in Eemsdelta’

De gemeenteraad van Eemsdelta heeft op woensdag 31 januari 2024 de nieuwe inclusienota ‘Voel je thuis in Eemsdelta’ vastgesteld. Deze inclusienota is het resultaat van nauwe samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners. De nota heeft als doel om een inclusieve en gastvrije gemeente te bevorderen.
De inclusienota bevat diverse plannen en maatregelen om gelijke kansen te bevorderen en discriminatie en uitsluiting tegen te gaan. Het streven is om een gemeenschap te creëren waarin iedereen, ongeacht achtergrond, afkomst of beperking, zich thuis en gewaardeerd voelt.

Gewaardeerd en geaccepteerd

Wethouder David de Jong is blij met de vaststelling van de inclusienota en benadrukt het belang van inclusie in Eemsdelta. “De vaststelling van de inclusienota ‘Voel je thuis in Eemsdelta’ is een mijlpaal voor onze gemeente. Het is een bewuste keuze om een gemeenschap te zijn waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Met deze nota hebben we concrete richtlijnen en maatregelen om een inclusieve omgeving te creëren en discriminatie tegen te gaan”.

Leidraad

De inclusienota ‘Voel je thuis in Eemsdelta’ is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject, waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties en belangengroepen actief betrokken waren. Hierdoor geeft de nota de behoeften en wensen van de diverse gemeenschap van Eemsdelta goed weer.
Het document dient als leidraad voor toekomstig beleid en initiatieven om een inclusieve gemeenschap in Eemsdelta te bevorderen.