18 september 2021

Aanpassing besluitvorming IHP

Het college van de gemeente Loppersum heeft besloten om de besluitvormingsprocedure van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) aan te passen. Vanuit het college is wethouder Hartman-Togtema, in februari en maart 2011, naar de dorpen gegaan om in gesprek te gaan met inwoners van de dorpen die een school hebben.

Deze gesprekken hebben niet kunnen voorkomen dat er onrust over het IHP in de dorpen en scholen is ontstaan. De onrust wordt onder andere veroorzaakt doordat het lastig blijkt om de verantwoordelijkheden tussen gemeente en schoolbesturen te onderscheiden en omdat de visie voor de lange termijn soms wordt gezien als een concreet plan voor de korte termijn. Gelet op de geluiden vanuit de dorpen, de scholen en de reactie daarop van de gemeenteraad, heeft het college besloten het IHP niet in mei aan de raad ter besluitvorming aan te bieden. Dit om het proces tussen de dorpen, scholen en schoolbesturen om over het IHP te spreken meer tijd te gunnen. Wanneer het IHP wel aan de raad ter besluitvorming wordt aangeboden, is nog niet bekend.

Gemeente Loppersum

Geef een antwoord