25 september 2021

Algemene Ledenvergadering vv Stedum

Op 25 oktober a.s., aanvang 20.30 uur, houdt de v.v. Stedum in de kantine op het sportpark haar (najaars) Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staat o.a. het financieel jaarverslag, het aanpassen van de statuten uit 1979, het vaststellen van een huishoudelijk reglement en de bestuursverkiezingen. Door het aftreden van Renate Valkema en Pieter Hovius zijn respectievelijk Jan Jurjen Timmer en Jeannette de Leeuw verkiesbaar als bestuurslid van de v.v. Stedum. De v.v. Stedum hoopt natuurlijk op een grote opkomst van haar leden.

www.stedum.com

Geef een antwoord