27 januari 2022

Bomenkap bij station stedum

Vandaag is men begonnen met het omzagen van de populieren bij het station. Dit ondanks het feit dat het bezwaar van een omwonende tegen het kappen gegrond was verklaard en Dorpsbelangen ook vond dat de noodzaak niet was aangetoond. De bezwaarcommissie had een rapport ter beschikking waarin stond dat de bomen naar zeggen van de groenbeheerder in voldoende staat waren, en bovendien had de gemeente zichzelf geen herplantplicht opgelegd.

Wel was duidelijk dat de gemeente bij monde van wethouder Smit toch steeds het idee heeft gehad dat die bomen om moesten. Wat met het bezwaar wel bereikt is, is dat herplant (met 5 resistente iepen) is toegezegd.

De stormen van de januarimaand hebben niet bewezen dat deze actie noodzakelijk was. De gemeente wilde nog wel een bureau inzetten om vast te stellen dat kappen noodzakelijk was, maar met een vooringenomen standpunt hierin was dat ook zonde van het geld.

Al met al vreemd dat een gemeente in financiële nood wel geld heeft voor zo’n niet perse noodzakelijke actie. Dit kost ettelijke duizenden euro’s. Voor de mensen met een hekel aan roeken natuurlijk wel een uitkomst. Waar deze zich zullen nestelen is nog de vraag.

www.stedum.com

Geef een antwoord