22 januari 2022

Burgertevredenheidsonderzoek 2010

De gemeente voert eens per twee jaar gericht onderzoek naar de tevredenheid van burgers. Het onderzoek gaat over de manier waarop de gemeente haar burgers maatschappelijk ondersteunt. Deze ondersteuning is gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vanaf 29 januari 2010 ontvangen 1500 inwoners van de gemeente Loppersum een vragenlijst. De lijst wordt verzonden aan een geselecteerde groep burgers van 18 jaar en ouder.

De gemeente wil graag weten hoe inwoners hun leefomgeving ervaren en wil meer zicht krijgen op een aantal specifieke doelgroepen waar het beleid zich op richt zoals vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast is de gemeente geïnteresseerd in de vraag of burgers weten waar ze terecht kunnen met vragen over wonen, zorg & welzijn of bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning. De gegevens worden anoniem verwerkt.

In mei 2010 verwacht de gemeente de resultaten van dit onderzoek. Deze zullen bekend worden gemaakt via deze website en in de gemeentelijke mededelingen.

Gemeente Loppersum

Geef een antwoord