19 augustus 2022

Computergestuurde gladheidsbestrijding biedt Loppersum vele voordelen

De gemeente Loppersum gaat preventief en computergestuurd gladheid bestrijden. Wethouder H. H. Smit gaat op maandag 1 februari 2010 om 11.00 uur het nieuwe computersysteem en de nieuwe/aangepaste strooiers om gladheid te kunnen bestrijden in gebruik stellen. Loppersum is daarmee de eerste gemeente in de provincie Groningen en één van de eersten in Nederland, die op zo’n geavanceerde wijze de gladheid te lijf gaat.

Loppersum kan op deze wijze kosten besparen op gladheidbestrijding ten opzichte van de oude conventionele strooimethode. Daarnaast is het gebruik van het computersysteem veel veiliger, er wordt minder zout gestrooid en op de routes kan sneller worden gereden. Ook wordt er nu in Loppersum preventief in plaats van curatief gestrooid: voordat het glad dreigt te worden is er reeds gestrooid. In plaats van met droogzout wordt er nu “natzout” gestrooid.

Ingebruikstelling

De Lopster gladheidbestrijders beschikken vanaf januari over een computergestuurd systeem van strooien. Het computerprogramma bepaalt welke wegen worden gestrooid, hoeveel zout (strooibreedte) er in elke straat dient te worden gebruikt. Door toepassing van een GPS-navigatiesysteem rijdt de chauffeur de van te voren programmeerde route. Dat is een ontlasting voor de chauffeur, die zich nu uitsluitend kan richten op het besturen van de strooiwagen. De verkeersveiligheid wordt daardoor verhoogd en er wordt in de praktijk een besparing op strooimiddel gerealiseerd. De chauffeur kan zich volledig richten op de weg en het verkeer. Hij behoeft zijn aandacht in beperkte mate te richten op het functioneren van de strooi-installatie. Een bijrijder is niet meer nodig. 

Gladheidbestrijdingsplan
Tegelijkertijd met de ingebruikname van de nieuwe apparatuur gaat de gemeente Loppersum ook een nieuw Gladheidbestrijdingsplan vaststellen. Dit plan heeft een werkingsduur van 5 jaar en geldt tot en met 2014. Daarnaast is er een aangepast Uitvoeringsplan gladheidbestrijding. Het Uitvoeringsplan vervangt het oude “draaiboek gladheidbestrijding 2009-2010”. Essentieel in het nieuwe uitvoeringsplan is de opzet van 3 evenwichtig verdeelde strooiroutes. Ook de inzet van manschappen wordt anders. In de nieuwe opzet kan er met de minder gladheidbestrijders worden volstaan. Om ervaring op te doen en van elkaar te leren wordt het huidige strooiseizoen voortgezet met een bemanning van 2 gladheidbestrijders per voertuig.

Gemeente Loppersum

Geef een antwoord