18 september 2021

Controle Hondenbelasting

Vanaf juni 2011 wordt een controle op hondenbelasting in de gemeente Loppersum gehouden. Hiervoor is een extern bureau ingeschakeld, dat huis aan huis de controle uit zal voeren. De controleurs hebben een legitimatie van de gemeente Loppersum bij zich, u kunt daarnaar vragen.

Bent u op het moment van controle niet thuis dan zal de controleur een ‘niet–thuis’ bericht achterlaten met een aangifteformulier voor de hondenbelasting. U bent verplicht om dit formulier ingevuld naar de gemeente te sturen. Let op: dit moet ook als u geen hond heeft.  Iedere houder van een hond is belastingplichtig, ongeacht de grootte van de hond, het ras of het doel waarvoor de hond wordt gehouden. Evenmin van belang is of de hond wel of niet op de openbare weg komt. Het belastbare feit is namelijk het houden van een hond. Het tarief van de hondenbelasting 2011 bedraagt € 70,25 voor één hond en € 105,45 voor de tweede en elke volgende hond. Het tarief voor een kennel bedraagt € 175,75. U kunt alleen in aanmerking komen voor het kenneltarief als we een kennelregistratie van u ontvangen.

Als u uw hond afstaat of als de hond overlijdt, dan hoeft u voor de resterende maanden van het jaar geen hondenbelasting meer te betalen. Voorwaarde is wel dat u de hond binnen zes weken schriftelijk hebt afgemeld bij de afdeling Financiën, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum. Daarbij moet u een bewijsstuk overleggen, zoals een euthanasieverklaring van de dierenarts of een nota van het dierencrematorium. Meldt u de hond na de termijn van zes weken pas af, dan geldt deze melding als de afmelddatum.
Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met mevrouw Lokken van de afdeling Financiën, 0596-548200.

Gemeente Loppersum

Geef een antwoord