18 januari 2022

Dorpsvisies werpen vruchten af

Bijna alle dorpen in de gemeente Loppersum hebben een dorpsvisie. Hierin worden de wensen van dorpen ten aanzien van de leefbaarheid beschreven. Bij het opstellen van beleidsplannen en adviezen door de gemeente wordt rekening gehouden met deze wensen. 

In het verleden heeft dit o.a. geresulteerd in de aanleg van de aankleding van het dorpsplein van Garsthuizen en het aanbrengen van diverse bankjes in Loppersum.
Ook het komend jaar zullen de dorpsvisies het onderwerp zijn tijdens de bezoeken van het college aan de dorpen. Voor het actualiseren van de dorpsvisies zal een structureel bedrag begroot worden door de gemeente en de provincie Groningen. De voortgang van het realiseren van de wensen, dat vaak door werkgroepen in de dorpen zelf uitgevoerd wordt, wordt middels 3 maandelijkse afspraken met de dorpen bijgehouden.

Om de dorpsvisies te kunnen actualiseren is sinds 2008 een maximale bijdrage van € 750 van de gemeente mogelijk. Ook de provincie levert hierin een maximale bijdrage van € 750. In 2009 is in verband met de gevolgen van krimp, leefbaarheid en economische teruggang aan de dorpen ’t Zandt en Stedum de mogelijkheid geboden een sociale paragraaf toe te voegen aan de dorpsvisie. Hierin kan hun visie worden verwerkt over de sociale wensen ten aanzien van de  woon- en leefomgeving. Uiteraard kunnen niet alle punten uit de dorpsvisies gehonoreerd worden; soms zijn de wensen niet realistisch of zijn ze financieel niet haalbaar.

Voorbeelden van gerealiseerde wensen:

–          Herinrichting Dorpsweg Westerwijtwerd

–          Herinrichting Toornwerderweg Toornwerd

–          Opknappen borgterrein en omgeving Stedum

–          Realiseren parkeervoorzieningen voor vrachtauto’s in Zeerijp

–          Aanbrengen omheining speeltuin Zeerijp

–          Aanbrengen boombank op pleintje in Oosterwijtwerd

–          Aanbrengen bochtschilden Damsterweg in Oosterwijtwerd

–          Aanbrengen diverse bankjes in Leermens

–          Aanleg rondweg Middelstum

–          Aanleg speelterrein Westeremden.

Gemeente Loppersum

Geef een antwoord