3 juli 2022

Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen


Evenementgegevens

  • Datum:

U kunt om 20.00 uur bij de vergadering aanwezig zijn in Trefpunt of u kunt het online volgen via Stedum.com.

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de vorige algemene leden vergadering 25 november 2021
4. Mededelingen
5. Masterplan: “Het verhaal van Stedum”
​Pauze

6. Financiën
7. Projecten, wat is de status:
a. Lopsterweg/Doorsteel naar Singel/Weemweg/Nij Nittersum/
b. Speeltuin
c. Reinderspad
d. Skatebaan/trapveld
e. Zonnepark
f. Woonvisie
8. DeelSlee/Stedumer energie coöperatie (Stec)
9. Activiteitencommissie
10. W.v.t.t.k/ Rondvraag
11. Sluiting

Met vriendelijke groeten Fokko Smit

Voorzitter dorpsbelangen Stedum