22 januari 2022

In de winter in het Steemer bos.

Net als vorig jaar zal er dit jaar op zaterdag 18 december 2010 een tweede natuurwerkdag georganiseerd worden. Het Steemer bos is een ruilverkavelings bosje van ca. 20 jaar oud dat als een paddenstoel uit de grond schiet. Eenzijdige aanplant en gebrek aan onderhoud hebben van veel dorpsbossen saaie stakenbosjes gemaakt, met een geringe betekenis voor de flora en fauna.

Zo word het niet aantrekkelijk gevonden door bewoners en recreanten. Met het project B(l)oeiende Bosranden wordt geprobeerd daar verbetering in aan te brengen. Daarom is het ook nodig om het bos uit te dunnen om de andere bomen en andere vegetatie een kans te geven, meer variatie en licht in het bos te krijgen. Daarnaast is het vergroten van de betrokkenheid bij de leefomgeving belangrijk.
Het uitdunnen deze winter gebeurd net als vorig jaar onder leiding van Georg / Scouting de Struners. De opbrengst van het hout, op stam gezaagd, komt volledig ten goede aan de Scouting. Deze tweede natuurwerkdag in 2010 is op zaterdag 18 december vanaf 09:00 uur. Verzamelen bij het ijsbaangebouw.
De Natuurwerkdag in Stedum wordt georganiseerd door de Struners in samenwerking met Landschapsbeheer, Staatsbosbeheer en Dorpsbelangen. Landschapsbeheer streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van een ecologisch en mooi cultuurlandschap met een streekeigen karakter. Landschapsbeheer werkt nauw samen met particulieren, boeren en overheden, die eigenaar zijn van 80 procent van het Nederlandse buitengebied. Met haar expertise en duizenden enthousiaste vrijwilligers levert Landschapsbeheer een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van ons levende landschap. Vrijwilligers helpen de natuur én Staatsbosbeheer. Maar liefst 3000 mensen zetten zich jaarlijks vrijwillig in voor het werk van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft 230.000 ha natuurgebied in beheer. 
Scouting: Iedere week zijn in Nederland ruim 100.000 kinderen en jongeren in 1200 groepen buiten actief. In Groningen zijn dat ca. 3000 leden in 31 groepen. Scoutingvereniging de Struners is een van die groepen. Scouting onderneemt veelzijdige, avontuurlijke en grensverleggende activiteiten. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s. Wil jij ook kennis maken met Scouting? Kijk eens op onze website; destruners.nl
Zin om te helpen? Kom dan om 09:00 uur naar de ijsbaankantine. Na een korte instructie vertrekken we meteen naar het bos om aan de slag te gaan. Halverwege de dag wordt er gezorgd voor koffie/thee, heerlijke soep, chocolademelk en koekjes. En ’s middags helpen de Struners ook mee.
Graag van tevoren opgeven bij Georg Dekkinga.

www.stedum.com

Geef een antwoord