12 augustus 2022

Inventarisatie schade door de gaswinning

De Groninger Bodem Beweging heeft een vragenlijst opgesteld voor mensen met schade door aardbevingen en of bodemdaling (via verandering van waterpeilen). Iedereen die schade denkt te hebben, of die nu gemeld is bij de NAM of niet, verzoeken we de vragenlijst in te vullen. Er staan ook vragen in over de afhandeling door de NAM, in het geval de schade was aangemeld.

Het doel van de enquête is in de eerste plaats om een overzicht te krijgen van de ernst en spreiding van de schade. Bovendien willen we een indruk krijgen van de wijze waarop de NAM met de meldingen omgaat. Met die gegevens staan we sterker om bij de NAM een betere schadevergoedingsregeling te krijgen. De vragenlijst met toelichting kunt u hier downloaden. De vragenlijst kan uitgeprint of gedownload worden; hij kan naar de GBB gemaild of met de post gestuurd worden. Mensen die graag een vragenlijst thuisgestuurd willen hebben, kunnen bellen met 0595-551829.

Om mee te doen met deze enquête, hoef je geen lid te zijn van de Groninger Bodem Beweging, al zou dit natuurlijk wel een goed idee zijn.
Dus, als u schade heeft, vul de vragenlijst in, het is vooral in uw eigen belang.

de Groninger Bodem Beweging

Geef een antwoord