9 augustus 2022

Kolencentrales Eemshaven mogen viezer

De kolencentrales in de Eemshaven mogen straks veel meer stikstof-, kool- en ook zwaveldioxide uitstoten dan vergelijkbare centrales in de regio Rijnmond. Onbegrijpelijk en raar dat de provincie Groningen een vergunning verstrekt die dit mogelijk maakt, vindt Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde en biochemicus.

Hij zei dat zaterdag tijdens een milieuconferentie van de Socialistische Partij (SP) in Groningen. Volgens Reijnders is er in de rest van het land vol verbazing gereageerd op de soepele opstelling van de provincie Groningen. ”Voor sommige stoffen is zelfs twee keer zoveel uitstoot gepermitteerd. Niemand begrijpt waarom jullie kolencentrales viezer mogen zijn.”

Hij zei dat zaterdag tijdens een milieuconferentie van de Socialistische Partij (SP) in Groningen. Volgens Reijnders is er in de rest van het land vol verbazing gereageerd op de soepele opstelling van de provincie Groningen. ”Voor sommige stoffen is zelfs twee keer zoveel uitstoot gepermitteerd. Niemand begrijpt waarom jullie kolencentrales viezer mogen zijn.”

Milieugedeputeerde Rudi Slager noemde de bewering van de hoogleraar onzinnig. ”Als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen, zijn we hier juist zeer strikt. Dat bleek wel toen het Duitse bedrijf RWE op enig moment dreigde weg te lopen. Het vond ons te streng. We staan minder toe dan wettelijk is gepermitteerd”

Slager kreeg bijval van PvdA-statenlid Sjak Rijploeg: ”Zowel RWE als Nuon heeft ons verzekerd dat ze minimaal dezelfde technieken toepassen.” De gedeputeerde zei de cijfers in de vergunning nog eens te zullen uitpluizen. ”Ik sluit niet uit dat een bedrijf in het Rijnmondgebied minder uitstoot mag hebben, omdat daar al zoveel ondernemingen zijn die het milieu belasten.”

RWE en Nuon willen in respectievelijk 2011 en 2013 hun centrales openen in de Eemshaven. Het eerste bedrijf bouwt een kolengestookte energiecentrale. Nuon levert ook stroom, maar gebruikt voor het productieproces meerdere brandstofsoorten (kolen, biomassa en aardgas).

Dagblad van het noorden

Geef een antwoord