19 mei 2022

Koninklijke onderscheiding en goud met safier voor Popko Tromp


“Er zijn mensen die hun leven aan de muziek wijden. Zij leren jong een instrument te bespelen en blijven actief musiceren zolang het gaat.” Zo begon Eldert Ameling in het maartnummer van de Stedumer zijn verhaal over Popko Tromp, trombonist en kersvers erelid van de Christelijke muziekvereniging Jehova Nissi.

. Popko is een van die bijzondere mensen die vanwege hun inzet, kennis van zaken en trouw van onschatbare waarde zijn voor het verenigingsleven. Maar liefst veertig jaar van de 91 die de muziekvereniging bestaat, heeft Tromp zich ervoor ingezet, als muzikant én als lid van het bestuur. Toen hij in februari uit het bestuur trad, werd hij benoemd tot erelid van Jehova Nissi. Tijdens het Najaarsconcert op 16 oktober viel hem echter nog veel meer eer te beurt: Hare Koninklijke Hoogheid de Koningin had het behaagd hem een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen, deelde burgemeester Rodenburg hem mee in een volle sporthal.
Toen het orkest daarop het Wilhelmus inzette, welde er in menig oog een traantje. Popko, die zelf sinds de zomervakantie niet in het orkest kon meespelen vanwege een verder verslechtering van zijn oogkwaal, stond even daarvoor ook al in de schijnwerpers toen hij vanwege zijn vijftigjarig muzikantzijn het goud-met-safierinsigne van de muziekbond kreeg opgespeld. Beladen met onderscheidingen en bloemen bleef Popko niet onaangedaan. Maar wel bescheiden. En actief. Want hoewel hij, hopelijk tijdelijk, niet meer meespeelt en geen penningmeester meer is, blijft hij zeer betrokken bij de vereniging. Zo heeft hij toch weer de donateurskaarten verzorgd,die de leden van het fanfareorkest rond deze tijd komen langsbrengen. Want Popko weet als geen ander hoe belangrijk de donateurs zijn voor de vereniging. Wilt u ook donateur worden van het orkest – dat kan al vanaf € 5,- per jaar – dan kunt u een van de bestuursleden aanschieten. Zij staan vermeld op de website, www.cmvjehovanissi.nl.

www.stedum.com

Geef een antwoord