18 september 2021

Loppersum niet langer onder verscherpt toezicht

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben op dinsdag 20 december 2011 besloten om de gemeente Loppersum voor het jaar 2012 niet langer onder preventief toezicht te plaatsen, ondanks de artikel 12-status. Vanaf het nieuwe jaar valt Loppersum onder het zogenaamde repressieve toezicht. Dit houdt in dat de provincie achteraf de toetsing doet, zoals gebruikelijk voor alle gemeenten.

Wethouder Jan Stoel (financiën): ‘Als college zijn we blij met dit besluit van GS en trots op de sluitende meerjarenbegroting. Dankzij de brede inzet van veel betrokken inwoners en organisaties in de gemeente Loppersum hebben we de negatieve spiraal weten om te buigen en zijn toch veel voorzieningen in stand gebleven’. ‘De artikel 12-status van Loppersum vervalt hiermee niet meteen. Vanaf 2014 moeten we wel écht op eigen benen staan. GS geeft met dit besluit aan vertrouwen te hebben dat dit ons gaat lukken’ aldus de wethouder.
Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten van de provincies zijn op grond van de Gemeentewet financieel toezichthouder van de gemeenten. Gemeenten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De toezichthouder toetst periodiek de financiële positie van de gemeente. Hiertoe dient de gemeente haar begroting en jaarstukken jaarlijks in bij de provincie.

Gemeente Loppersum

Geef een antwoord