12 augustus 2022

Misverstand uit de wereld: Lopster jeugdsoos weer open

Jeugdsoos Flits aan de Wirdumerweg in Loppersum is tóch open met oud en nieuw. En dag of tien geleden besloot het soosbestuur de pijp aan maarten te geven. Aanleiding was een gesprek dat B en W voerden met dorpsbewoners die overlast ervaren van de jeugd .Doordat jeugdsozen in Delfzijl, Uithuizen en Middelstum hun poorten sloten, wordt het steeds drukker in Flits. Via derden kwam het bestuur van de Lopster soos ten gehore dat het gemeentebestuur begin 2009 ook Flits wil sluiten. Het soosbestuur was hierover zo gepikeerd dat het besloot met onmiddellijke ingang te stoppen.

Maar volgens wethouder Jan Stoel is er een misverstand in het spel. "De gemeente heeft geen sluitingsplannen. Dat is ook door niemand van ons zo gezegd." Reden voor de soos om weer open te gaan. Dit tot genoegen van Stoel: "In de nacht van oud en nieuw bezoeken ook veel oudere dorpsbewoners de soos om mededorpsbewoners de hand te drukken."

Over de overlast die sommige jeugdige bezoekers van Flits veroorzaken in het dorp vindt in januari een vervolggesprek met de bewoners plaats.

Dagblad van het noorden

Geef een antwoord