18 mei 2022

Politie ziet toe op carbidschieten


Tijdens jaarwisseling wordt volop met carbidbussen geknald. De gemeente heeft besloten om hiervoor algemene regels op te stellen waar iedereen zich aan moet houden.  Er worden geen aparte vergunningen meer verleend. De politie zal toezien op de onderstaande regels. Bij een overtreding wordt bekeurd. De boete is € 90,00 per overtreding.

De volgende regels gelden voor het carbidschieten:

  • er mag alleen aan de rand van een dorp worden geknald op een plaats met een vrije veldschoot van 75 meter. De afstand met andere gebouwen is minimaal 100 meter
  • er mag niet geknald worden op plaatsen waarvan men kan weten dat dit schadelijk is voor mensen of dieren, zoals vee en paarden
  • het carbidschieten mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur
  • elke persoon mag met maximaal 2 bussen van 30 liter knallen
  • de minimum leeftijd om met de bussen te knallen is 18 jaar
  • de personen die carbidschieten mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn
  • men moet voldoende w.a. verzekerd zijn tegen schade of letsel, veroorzaakt door het carbid schieten
  • na zonsondergang moet het schietterrein goed te worden verlicht, bijvoorbeeld met behulp van bouwlampen
  • de personen die met carbid schieten moeten de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat derden schade lijden.

Gemeente Loppersum

Geef een antwoord