26 september 2021

Twee vragen aan u over de toekomst van Stedum: praat mee!!

In 2005 schreven de bewoners van Stedum een Dorpsvisie. De gemeente biedt het dorp nu de mogelijkheid die visie te actualiseren en er een ‘sociale paragraaf’ aan toe te voegen. Een bewonerswerkgroep gaf Jan van der Bij van Arrow Consultants, de opdracht daar samen met het dorp aan te werken.

De ‘sociale paragraaf’ gaat over hoe bewoners het dorp ervaren, hoe het is om in Stedum te wonen en te leven, hoe er ‘samengeleefd’ wordt in het dorp. En ook over de verwachtingen voor de toekomst, over de bevolkingsontwikkeling en hoe die het dorpsleven beïnvloedt. En natuurlijk gaat het over wat bewoners nodig vinden om het dorp leefbaar en vitaal te houden.
De situatie in het dorp wordt aan de hand van statistische gegevens (alle demografische gegevens op dit moment en tevens een vergelijking met de situatie van een kleine 10 jaar geleden) geïnventariseerd en er wordt een tiental gesprekken gevoerd. Het resultaat wordt daarna breed in het dorp besproken en aangevuld en aangescherpt. Het uiteindelijke doel is om naast het inzichtelijk maken van de sociale samenhang in het dorp, ook tot voorstellen en mogelijk plannen te komen om deze samenhang te behouden en waar mogelijk te versterken.
U, als Stedumer, wordt verzocht de twee onderstaande vragen te beantwoorden:

Uw antwoorden komen terecht bij de leden van de werkgroep: Jaap Haaijer, Dirk van Impe, Bernard Baerends en Machteld van Oosterom.

DB Stedum

Geef een antwoord