22 januari 2022

Uitbreidingsplannen van de maatschap Bijen

Fractie van GroenLinks vindt geplande locatie te dicht bij bebouwde kom In Stedum is onrust  ontstaan over de uitbreidingsplannen van de maatschap Bijen. Die wil het agrarisch bouwblokmet 5,5 hectare uitbreiden om stallen te mogen bouwen voor 800 koeien.De komst van de beesten leidt volgens het GroenLinks-raadslid Dirk van Impe tot toenemende onrust en vragen in het dorp. Hij zei dat gisteravond tijdens de raadsvergadering van Loppersum.

De dorpsbewoners vrezen volgens Van Impe voor stankoverlast. Ook zijn ze bang voor schade aan hunwoningen door het toenemende vrachtverkeer naar en van het agrarisch bedrijf. De raadsfractie vindt dat de geplande nieuwbouw te dicht bij het dorp komt. De afstand tot de eerste woning bedraagt nog geen driehonderd meter. GroenLinks is dan ook tegen de plannen van de veehouder.Van Impe wilde van het college weten of de uitbreiding nog in de raad aan de orde komt. Volgens CDA-wethouder Pier Prins heeft de gemeenteraad in 2008 voor de uitbreiding een voorbereidingsbesluit genomen. Doordat de welstandscommissie het bouwplan afkeurde liep de zaak vertraging op. Inmiddels ligt er een positief advies van de commissie maar moet de gemeente opnieuw een voorbereidingsbesluit nemen. Prins verwacht in april met een voorstel te kunnen komen.

Dirk Minkes DVHN.nl

Geef een antwoord