18 januari 2022

Winkeliers Delfzijl zien weinig heil in Centrumvisie

De Handelsvereniging Centrum Delfzijl (HVC) heeft forse kritiek op de plannen die het college met het centrum van de havenplaats heeft. Zij vreest dat de uitwerking van de Centrumvisie leidt tot een grotere leegstand van winkelpanden en een afname van het aantal kooplustigen.

De HVC waarschuwt dat er nu iets moet gebeuren om te voorkomen dat er steeds meer winkels de deuren moeten sluiten. ‘Binnen vijf jaar bereikt ongeveer acht procent de pensioengerechtigde leeftijd’, schrijft Loek Komdeur van de HVC in een brief aan de gemeenteraad. ‘Veel van deze ondernemers zorgen wel voor de couleur-locale.’ De handelsvereniging mist elk antwoord op die daling in de Centrumvisie. Het aantal arbeidsplaatsen nam in het centrum volgens de HCV in vier jaar tijd af van 750 tot 603. De oplossing is de stimulering van zelfstandig ondernemerschap. ‘Daarbij kan gebruikt gemaakt worden van het fonds Economische Stimulering.’

De kritiek spitst zich in de tweede plaats toe op de voorgenomen verplaatsing van parkeerplaatsen naar buiten het centrum. De winkeliers redeneren dat consumenten vooral komen als ze hun auto dichtbij kwijt kunnen en daar niet te veel moeite voor hoeven doen. ‘Juist deze twee factoren bepalen de aantrekkingskracht van de binnenstad’,

De vereniging mist daarnaast in het Centrumplan voorzieningen die bezoekers langer aan het centrum kunnen binden, zoals een camping, dagrecreatie en daghoreca. ‘Een verbinding met het water is mooi, maar niet het enige. Er is meer nodig. Het verdwijnen van het verkeerspark en de camping aan de Kustweg is slecht voor de economie. Na het verdwijnen van het zwembad zullen ook koopstromen vanaf daar naar het centrum opdrogen.’

B en W denken dat het Centrumplan juist een grote impuls geeft aan het centrum en de aantrekkingskracht op kopers. De gemeenteraad moet binnenkort besluiten of de voorliggende centrumvisie integraal vastgesteld wordt.

centrumvisie

Het overkoepelende idee van het centrumplan is dat het karakter van Delfzijl als havenstad benadrukt moet worden. Concreet gaat het onder meer om de concentratie van winkels in de Land- en Waterstraat, het omvormen van het Molenbergplein tot evenementenplein en het aanleggen van een binnen- en een buitenring met parkeerroutes voor het verkeer en de aanleg van een ‘leisure-strip’ bij de oude haven

Dagblad van het noorden

Geef een antwoord