28 februari 2024

Informatie-avond kindertehuis Oekraïne

0
Sinds een aantal jaren werkt een  aantal kerken samen door gezamenlijk kleding in te zamelen voor het kindertehuis “de Barmhartige Sameritaan”  te Nagadybrony in de Oekraïne.  Ook op  zaterdag 25 mei hopen we weer een kledingactie  te houden. De Stichting HOE heeft verschillende projecten in Oost-Europa waaronder ook dit kinderhuis waar Wim en Coba Veen regelmatig komen.

Hier wonen ong. 75 meisjes die afkomstig zijn uit staatsweeshuizen of uit probleemgezinnen. Ook zijn er kinderen opgenomen vanwege een ernstige handicap, die niet (meer) thuis verzorgd kunnen worden. Het is duidelijk dat de kinderen, als ze in het kindertehuis komen, al heel wat achter de rug hebben. Vaak zijn ze erg achter in ontwikkeling, zodat ze zwakbegaafd lijken te zijn. Maar na een half jaar blijkt dit dikwijls reuze mee te vallen. De meeste kinderen leren in een sneltreinvaart lopen, zindelijk worden en spreken, zodat ze als ze er de leeftijd voor hebben zelfs gewoon naar school kunnen.  Goede verzorging, de aandacht en de liefde die ze krijgen  doet hen heel veel goed.


Dit kindertehuis heeft voor eigen onderhoud een bakkerij, boerderij en kwekerij opgezet waar ook mensen uit de omgeving werken. Werkloosheid is er een groot probleem.  De opgehaalde  kinderkleding komt veelal in het kinderhuis terecht en de overige kleding gaat naar projecten in de omgeving en verder Oost-Europa in. Graag willen we u  ook laten zien en horen waar uw kleding terecht komt. Daarom organiseert de kledingactie-commissie een informatieavond voor iedereen.
Met behulp van een groot aantal foto’s zal dhr Veen vertellen over zijn bezoeken aan het kindertehuis.

Vrijdagavond 12 april willen we u graag uitnodigen  in  het Hervormd Centrum, Bedumerweg 8, Stedum.

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 19.45 uur willen we beginnen.
Naast de presentatie is er een tombola met prijsjes. De opbrengst is bestemd voor de transportkosten van de kleding.

De toegang voor deze avond is vrij, maar voor de koffie/thee vragen we een bijdrage.

Voor meer informatie over deze avond: Fiet de Lange 0596-550989 of  Wim en Coba Veen 0596-551260.

P.S Wanneer u op een milieuvriendelijke manier van uw oude frituurvet af wilt  kunt dat altijd inleveren  bij de fam Veen,Adriaan Clantstraat 14, Stedum.Dit gaat in een verzamelvat en wordt verkocht. De opbrengst hiervan komt ook ten bate van het kindertehuis.
Protestantse Gemeente Westeremden-Garsthuizen,

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Westeremden

Gereformeerde Kerk Stedum

Hervormde Gemeente Stedum-Lellens-Wittewierum-Ten Post 

Hervormd Huizingewww.stedum.com,

Geef een reactie