29 mei 2024

INFORMATIE-AVOND OVER HET RAAMPLAN LPG

0

Op maandag 26 maart is er een informatiebijeenkomst over het raamplan LPG voor inwoners van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond en Loppersum. Het raamplan LPG is een plan dat de hulpverleningsdienst in Groningen heeft gemaakt voor de aanpak van incidenten bij een LPG-station. De informatiebijeenkomst vindt plaats in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 in Loppersum enbegint om 20.00 uur.

Het raamplan LPG
In het raamplan LPG is aangegeven wat de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeente moeten doen bij een incident bij een LPG-station. Het plan geldt voor alle LPG-stations in de provincie Groningen. In de gemeente Loppersum staat één LPG-station, nl. bij garage Van Kleef aan de Delleweg in Middelstum.

Risico’s
Als LPG op een veilige manier wordt gebruikt, kan er weinig gebeuren. Toch blijft LPG explosief en brandbaar. Daarom zijn er in 2003 extra maatregelen genomen die moeten voorkomen dat er daadwerkelijk (explosie)gevaar ontstaat. Deze strenge regels zijn bedoeld om omwonenden beter te beschermen tegen mogelijke gevaren. In sommige gevallen heeft dat geleid tot verplaatsing van LPG-stations.

Goede voorbereiding op calamiteiten
De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners op de hoogte zijn van risico’s in hun omgeving. Onderzoeken wijzen uit dat inwoners in Nederland niet erg ongerust zijn als ze aan risico’s in hun omgeving denken. Het is echter wel belangrijk dat zij zijn voorbereid op calamiteiten. Het is van grote betekenis dat zij weten wat ze wel of juist niet moeten doen en waar zij informatie kunnen krijgen voor, tijdens en na een calamiteit.

Inspraak
De burgemeester stelt uiteindelijk het raamplan vast. Voordat hij dit doet worden inwoners in de gelegenheid gesteld vragen te stellen, opmerkingen of suggesties te geven op het plan. Ook is het mogelijk bezwaren te maken tegen het plan. Dat kan mondeling, tijdens de informatie-avond of schriftelijk, tot 11 april 2007 bij de burgemeester van Loppersum.

Meer informatie
Het raamplan LPG ligt ter inzage in het gebouw Concordiaplein 4 in Middelstum. Het plan staat ook op www.loppersum.nl. Voor meer informatie over het raamplan kunt u terecht bij de heer S. Smit van de hulpverleningsdienst Groningen, tel. 050 – 3674618 of de heer H. Speulman van de gemeente, tel. 0596 – 575111.

www.dvhn.nl

Geef een reactie