17 juni 2024

Informatie-avond over Strategische Visie gemeente

0

In opdracht van het gemeentebestuur heeft het bureau De Zwarte Hond de strategische visie voor de gemeente Loppersum opgesteld. Het is een visie waarin de kansen en de kwaliteiten voor deze gemeente zijn geschetst. Voor het ontwerp is voor een bijzondere werkwijze gekozen.

Deze keer is niet een kant-en-klaar stuk aan raad en bevolking gepresenteerd, maar is vanaf het begin contact gezocht met de verenigingen Dorpsbelangen van de diverse dorpen. Op basis van hun inbreng en de reeds aanwezige stukken bij de gemeente is een concept-ontwerp opgesteld.

Nu deze ontwerpfase is afgerond houdt de gemeente Loppersum op


1 december 2004, om 20.00 uur een informatieavond voor alle inwoners in
Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum.


Er zal een korte toelichting worden gegeven op het concept-ontwerp en er is ruim gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige raadsleden en aan bureau De Zwarte Hond. De avond wordt geleid door mevr. R. Pot, burgemeester van de gemeente Ten Boer.


Daarna zal het concept-ontwerp worden uitgewerkt en aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en daarna aan de raad. Naar verwachting zal dan in het voorjaar 2005 de formele inspraakprocedure volgen

www.loppersum.nl

Geef een reactie