2 maart 2024

Informatie en Discussieavond bodemdaling

0

De provincie Groningen en de gemeente Loppersum houden een informatie- en discussieavond over bodemdaling op maandag 15 november. Deze avond is een vervolg van de voorlichtingsbijeenkomst die in november van het vorige jaar werd gehouden.

Aanleiding daartoe waren aardschokken die tot 3 keer toe door burgers in onze gemeente zijn waargenomen.
De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw Vita Nova, Heerestraat 39 te Middelstum. Het programma is als volgt:


  • 19.00 uur: Ontvangst
  • 19.30 uur: Opening door burgemeester A. Rodenboog
  • 19.40 uur: Inleiding dr. B. Scheffers over bodemdaling door mijnbouw.
  • 20.10 uur: Inleiding prof. dr. ir. F.B.J. Barends over bodemdaling t.g.v. processen in de bovenste aardlagen, invloed grondwater.
  • 20.40 uur: Pauze
  • 21.10 uur: Paneldiscussie
  • 22.00 uur: Sluiting door burgemeester A. Rodenboog.

www.loppersum.nl

Geef een reactie