23 februari 2024
In dit bericht wordt de beschikbare informatie omtrent de jaarwisseling 2013-2014 samengevat. Zo kunt u informatie over het afsteken van vuurwerk, carbidschieten, vreugdevuur aan de Hilmaarweg en het feest in de sporthal in één oogopslag raadplegen.
Afsteken vuurwerk; 10:00 tot 2:00 uur
U mag vuurwerk afsteken op 31 december van 10:00 uur tot 1 januari 2:00 uur.
Weetje; u mag niet meer dan 25 kilo vuurwerk kopen en in huis bewaren.
Carbidschieten; 10:00 tot 2:00 uur
De gemeente heeft algemene regels opgesteld voor het carbidschieten. Er hoeft daarom geen vergunning aan u verleend te zijn.
De volgende algemene regels gelden voor het carbid schieten:
– Carbidschieten mag van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.
– Alleen aan de rand van het dorp met een vrij veldschoot van 75 meter. De afstand tot andere gebouwen moet minimaal 100 meter zijn.
– Er mag niet geknald worden op plaatsen waarvan men kan weten dat dit schadelijk is voor mens of dier.
– Per persoon mag men met maximaal 2 bussen van 30 liter knallen.
– De minimum leeftijd om carbit te mogen schieten is 18 jaar.
– De personen die carbidschieten mogen niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.
– Men moet voldoende WA-verzekerd zijn tegen schade of letsel.
– Na zonsondergang moet de locatie waar carbid geschoten wordt goed verlicht zijn.
– De personen die met carbid schieten moeten de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat derden schade lijden.
Vreugdevuur Hilmaarweg; 0:05 uur tot 1:30 uur
Er komt, zoals u gewend bent op oudejaarsdag, geen vreugdevuur in de haven. Dat betekent ook dat het traditionele chocomelk drinken komt te vervallen. Dat besluit is genomen omdat er mensen zijn die menen (illegaal) vuurwerk te kunnen afsteken in de nabijheid van bezoekers, waaronder jonge kinderen. De veiligheid kon niet langer worden gegarandeerd.
Dorpsbelangen heeft in overleg met de gemeente een nieuwe gedoogplaats aangewezen om een vreugdevuur te ontsteken. Deze locatie, langs de Hilmaarweg, wordt op 31 december door de gemeente gemarkeerd. Uw kerstboom en schoon hout kunt u dan ook daar heen brengen. Het ontsteken van het vuur zal zijn om 0:05 uur.
Om de schade en overlast zo veel mogelijk te beperken, hanteert de gemeente de volgende regel: er mogen alleen kerstbomen en schoon hout worden verbrand.
Feest in de sporthal; vanaf 1:00 uur
Om 1:00 uur is de sporthal geopend om aldaar de jaarwisseling met elkaar te vieren. Daar kunt u elkaar onder het genot van een drankje een gelukkig nieuwjaar wensen. DJ Arnold vermaakt u met muziek.

Stedum.com wenst iedereen een veilig, voorspoedig en gezond 2014!

www.stedum.com,

Geef een reactie