2 maart 2024

Informatieavond bouw nieuw gemeentehuis Loppersum

0

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 april besloten Penta Architekten opdracht te geven tot het uitwerken van het schets-ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis. Dit gemeentehuis zal worden gebouwd op de locatie waar nu nog het gebouw van de voormalige SNS-bank staat, aan de Molenweg 14 te Loppersum.

Het is de bedoeling dat begin 2006 wordt begonnen met de afbraak van het voormalige bankgebouw om vervolgens de nieuwbouw te laten plaatsvinden.


Informatiebijeenkomst
Voordat het zover is, wil het college van burgemeester en wethouders u graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op donderdag 20 oktober om 20.30 uur in Hotel Spoorzicht, Molenweg 11 te Loppersum. Tijdens deze avond presenteert Penta Architekten het definitieve ontwerp. Tevens zal LindHorst Bouwmanagement uitleg geven over de volgende stappen in het proces. Uiteraard is er de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Gemeente Loppersum

Geef een reactie