18 juni 2024

Informatieavond Duurzaam Stedum

0

Vorig jaar is er een geslaagde actie geweest van het Swaithoes om duurzame energieopwekking onder de aandacht te brengen. Een aantal mensen heeft de actie echter gemist of wilde achteraf alsnog meedoen. In het onderzoek dat voorafging aan het opstellen van de sociale paragraaf bleek ook dat Energie en Duurzaamheid door het dorp als belangrijk wordt gevonden.

Om die reden organiseert de werkgroep duurzaamheid van Dorpsbelangen in samenwerking met het Swaithoes een vervolgactie. Op donderdag 4 oktober (20 uur, Trefpunt) is er een nieuwe informatie bijeenkomst over duurzaamheid.
Op het programma staat:
–   Firma Kruidhof informeert over de mogelijkheden van zonne-energie.
–   Enthousiaste ambassadeurs vertellen over hun ervaring met zonne-energie.
–   Elke kilowatt die niet weglekt hoeft ook niet opgewekt te worden. Dirk van Impe laat u kennismaken met verschillende mogelijkheden om energie te besparen.
–   Kunnen wij stappen zetten naar een dorpscoöperatie die de relatie herstelt tussen de productie en de aankoop van voedsel.   Gerjan Blikker vertelt u meer  over  "De coöperatieve koe".

www.stedum.com

Geef een reactie